Zorg

Kies uw norm

Welke norm is voor mijn organisatie van toepassing?

Deze vraag krijgen we regelmatig. Logisch ook, want er zijn zoveel normen voor de zorg. De NEN heeft een mooi schema gemaakt waar overeenkomsten en verschillen zijn aangegeven.
De keuze voor een norm is een persoonlijke keuze; wat past het beste bij mijn organisatie?
Gebruik deze beslisboom bij de keuze van de norm

Of kies voor informatiebeveiliging in de zorg: