VCA */**/P

Normen

Hulp bij VCA */**/P certificering

Al vanaf €1.050,00

Waarom VCA-certificatie?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. Denk aan werkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA is van meerwaarde voor bedrijven die veilig en gezond werken prioriteit nummer 1 vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren.


Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U toont aan dat u voor uw klanten een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer bent op het gebied van veilig werken en milieu. Inmiddels is VCA in tal van industriële branches verplicht. Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om werkzaamheden alleen uit te besteden aan VCA-gecertificeerde leveranciers.
VCA-gecertificeerde bedrijven maken werk van een veilige werkomgeving. Niet alleen voor hun eigen medewerkers, maar ook voor ingehuurd personeel en toeleveranciers. Ingehuurde medewerkers vallen immers niet direct onder u, maar u bent wel voor het eindresultaat verantwoordelijk. Het werk dient dus te worden uitgevoerd door professionele en veiligheidsbewuste mensen. Er is op die manier een garantie dat de aannemer op de hoogte is van de regels rond veiligheid, gezondheid en milieu.


VCA certificatie is op drie niveaus mogelijk:


VCA*: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer. Bedoeld voor organisaties die niet als hoofdaannemer optreden en met maximaal 35 medewerkers, inclusief ingehuurd personeel;


VCA**: gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. Bedoeld voor organisaties met meer dan 35 medewerkers, inclusief ingehuurd personeel, en voor kleinere organisaties die optreden als hoofdaannemer.

VCA Petrochemie: hierbij gaat het om 43 verplichte vragen en 4 aanvullende vragen, waarvan er minimaal 2 vragen positief beantwoord moeten zijn. Uit de VCA Petrochemie is op te maken dat in principe iedere organisatie die voor VCA in aanmerking komt, zich ook kan certificeren voor VCA petrochemie.


Hoe bereidt u zich voor op certificering?


U komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. VCA kijkt naar:


⦁ Uw VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
⦁ Risicobeheer
⦁ Opleiding, voorlichting en instructie
⦁ VGM-bewustzijn
⦁ Uw VGM-projectplan
⦁ Voorbereiding op noodsituaties
⦁ VGM-inspecties
⦁ Bedrijfsgezondheidszorg
⦁ Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
⦁ Inkoop van diensten
⦁ Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Medewerkers en operationeel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten respectievelijk een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) en een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Hiermee laten zij zien dat zij basiskennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat zij – in het geval van operationeel leidinggevenden – deze kennis kunnen toepassen.

Vragen?

Neem contact met ons op

Contact formulier

Neem contact op