ISO 9001

Normen

Hulp bij ISO 9001 certificering

Voor veel organisaties blijkt ISO 9001:2015 goed geschikt als basis voor het managementsysteem en certificering. Zo ook in de zorg. HKZ is gebaseerd op ISO 9001 dus overal waar ISO 9001 staat, kunt u ook HKZ lezen.
Al vanaf € 850,-

Certificering in de zorg met ISO 9001

Voldoen aan wensen en eisen van stakeholders

Het consequent voldoen aan eisen en verwachtingen van stakeholders is essentieel bij een ISO certificering. Het ingaan op toekomstige behoeften levert een uitdaging op voor organisaties die zich in een steeds meer dynamische en complexe omgeving bevinden. De ISO 9001 maakt gebruik van een procesbenadering, die de Plan-Do-Check-Act-cylus en risicogebaseerd denken omvat. Door de PDCA-cyclus kan een organisatie zorgen dat de processen over afdoende middelen beschikken en op toereikende wijze gemanaged worden en dat verbeterkansen vastgesteld worden waar iets mee wordt gedaan. Risico gebaseerd denken maakt dat de organisatie preventieve maatregelen kan nemen om de negatieve effecten van afwijkingen te minimaliseren en maximaal gebruik te maken van kansen die zich voordoen.​

De consultants van eenvoudigcertificeren.nl bieden u ​drie verschillende pakketten bij het opzetten van een managementsysteem volgens ISO 9001.

Pakket basis:

In een training van één dag leggen wij de norm aan u uit en geven wij u praktische handvatten hoe u zelf aan de slag kunt met het opstellen en implementeren van uw managementsysteem.

Pakket plus:

Dag 1: gezamelijk stellen wij het kwaliteitsbeleid op, op basis van de context- en stakeholdersanalyse. We brengen kansen en risico’s in kaart en kijken naar uw bedrijfsdoelstellingen. 

Dag 2: in een multidisciplinaire sessie helpen wij u bij het in kaart brengen van de procesrisico’s

Dag 3: interne audit. De interne audit geeft u een beeld van in hoeverre uw managementsysteem geïmplementeerd is. Een interne audit is een verplicht onderdeel van de norm en dient minimaal een keer per jaar te worden uitgevoerd.

Dag 4: directiebeoordeling. In een directiebeoordeling geeft de directie een oordeel over de effectiviteit van het managementsysteem.

Pakket premium:

Extra ten opzichte van pakket plus is dat wij u ook begeleiden bij de certificerende audit; zo voorkomt u spraakverwarring tijdens de audit en als u een tekortkoming tijdens de audit krijgt, helpen wij u bij het oplossen daarvan.

Vragen?

Neem contact met ons op